CultDialogue

Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: Európai Határvárosok ETT 2018. július 26-án nyújtotta be a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás részére a „Kulturális csereprogram Nyíregyháza és Nagykapos között a határon átnyúló kulturális partnerségek fejlesztése és a közös kulturális értékek megőrzése érdekében” (a továbbiakban a projekt rövidítése: CultDialogue, pályázat azonosító száma: FMP-E/1801/4.1/009) című pályázatát.

A Kisprojekt Alap Monitoring Bizottság 2018. december 10-én 49 598,52 euró támogatási összeg jóváhagyásáról döntött a CultDialogue pályázat kapcsán.

Pénzügyi áttekintés

A kisprojekt
vezető kedvez-ményezettje
ERFA hozzá-
járulás
Ön-
rész
Össz.:
Európai Határ-
városok ETT
27466 €
85%
4 847 €
15,00%
32 313 €
100,00%
A kisprojekt partnere: MsÚ Veľké
Kapušany
22 132 €
85%
3 905 €
15,00%
26 037 €
100,00%

A projekt megvalósításának időtartama: 2019. március 1. – 2020. február 29. (12 hónap)

A CultDialogue projekt outputjai:

 1. Közös workshopok a helyi kulturális szervezetek részvételével
  (2 workshop Szlovákiában, 2 workshop Magyarországon)
 2. Közös kulturális szolgáltatási protokollok szlovák és magyar nyelven
  (Tirpák hét/tirpák est megszervezése, Nemzetközi ifjúsági kulturális rendezvények megszervezése, Határon átnyúló kulturális kapcsolatok kialakítása és hosszú távú fenntartása)
 3. Kulturális csereprogramok fiatalokkal és kulturális szakemberekkel a Tirpák Fesztivál és a Copus Expo keretében egyedi tematikával
  (HU: A népi táplálkozástól a fast foodig; SK: A határon átnyúló kulturális és gasztronómiai kapcsolatok kialakítása és fenntartása)
 4. Közös kulturális akcióterv szlovák és magyar nyelven:
  A szlovák-magyar kulturális értékek közvetítésének eszközei a fiatalok megtartásában és nemzetiségek közötti megértés erősítésében

A tervezett eredmények:

 1. A közös szakmai rendezvényeknek (workshop, csereprogram) köszönhetően szoros szakmai kapcsolat alakul a kulturális szervezetek között. Ez a tapasztalatcsere és tudásmegosztás a projekt lezárása után is folytatódni fog.
 2. A közösen kidolgozott dokumentumok (protokollok, kulturális akcióterv) szakmailag megalapozzák a kulturális szolgáltatások biztosítását az érintett városokban és az egész szlovák-magyar határtérségben.
 3. Mindezeknek köszönhetően javulnak a közös kulturális értékmegőrzés és -közvetítés feltételei, hiszen erősödik az érintett kulturális szervezetek humán kapacitása, bővülnek határon átnyúló szakmai kapcsolatok és módszertanilag is átgondoltabb, sztenderdizáltabb lesz a kulturális-etnikai értékek közös megőrzése.
 4. Végeredményben erősödik a határtérségben élők kölcsönös megértése, a szociális kohézió és a helyi identitás, továbbá javul a határtérség láthatósága és vonzereje.